I gang med Jupyter

Jupyter Notebook er det værktøj, som vi vil bruge til at eksperimentere med data. Det kan både køres lokalt på din computer, og på servere på internettet.

Herunder beskrives:

 • introduktion til hvad notebooks er
 • hvordan man installerer Jupyter på sin computer
 • hvordan man kører Jupyter i skyen
 • en introduktion til hvordan man bruger Jupyter.

Introduktion til Notebooks

En Notebook er et dokument, som både kan indeholde tekst og Python kode. Eksempelvis er det dokument som du er i gang med at læse nu skrevet som en Jupyter Notebook.

Python kode er instruktioner til hvad computeren skal gøre. En computer er blot en forvokset regnemaskine. Hvis man eksempelvis skriver et regneudtryk, får man resultatet tilbage:

In [1]:
2 + 2
Out[1]:
4

Når man starter Jupyter, kører der en beregningskerne. En beregningskerne udfører den Python kode, som man skriver, og kaldes også "kernel". Udover simple beregninger kan man også skrive mere generelle instruktioner såsom:

In [2]:
for word1 in ["abe", "sø", "citron"]:
  for word2 in ["kat", "uhyre", "græs"]:
    print(word1 + word2)
abekat
abeuhyre
abegræs
søkat
søuhyre
søgræs
citronkat
citronuhyre
citrongræs

Lad dig ikke afskrække af koden herover. Det er en smagsprøve, og du behøver ikke forstå den i detaljer.

Opsætning / Installation

Jupyter kan enten installeres lokalt på din egen computer, eller du kan køre det i skyen. Begge dele beskrives herunder.

Lokal installation

Den letteste måde at installere Jupyter Notebook lokalt på din maskine er via af værktøjet Anaconda:

 • Åbn https://www.anaconda.com/download i din webbrowser.
 • Download og kør installationsprogrammet for Python 3.? versionen af Anaconda, som passer til din computer (Linux/Windows/Mac, 32bit/64bit). Følg eventuelt vejledningen på websiden.
 • Start Anaconda Navigator, som nu er installeret, og vælg derefter at starte / "Launch" Jupyter Notebook.

Dette starter Jupyter, og åbner en webbrowser, hvor du kan se filerne på din maskine, og redigere/køre Notebooks.

Kørsel i skyen

Azure giver mulighed for at køre Jupyter Notebooks gratis i skyen. For at kunne køre eksemplerne, skal du gøre følgende:

 • Åbn https://notebooks.azure.com i din webbrowser.
 • Klik på Sign In, opret bruger og log ind.
 • Klik på Libraries, og derefter New Library
  • Giv det et navn, og tryk Create
 • Klik herefter på new, og vælg "Python 3.6 Notebook", og klik derefter på den nye notebook.

Nu kører du jupyter, og kan gå i gang med at eksperimenterer.

Næste gang du logger ind, kan du bare klikke på dit igangværende projekt, og behøver ikke at vælge New Library etc.

Guide til Jupyter

Jupyter Notebook er et udviklingsmiljø. Det vil sige at man både kan bruge det til at skrive programmer, og bruge det til at køre dem.

Et dokument i en en Notebook, består af celler, hvor hver celle kan indeholde tekst eller kode. Koden kan udføres via den beregningskerne / kernel som Jupyter også kører.

En vigtig ting at være opmærksom på, når man arbejder med celler i Jupyter Notebook, er at man kan man være i to tilstande / modes:

 • edit mode er når man har en celle åben, kan skrive kode / tekst.
 • command mode er når man bevæger sig rundt mellem cellerne, og udfører kommandoer.

Hvis du vælger "User Interface Tour" fra "Help"-menu'en i Jupyter Notebook, får du et overblik over grænsefladen.

Prøv derefter at eksperimentere lidt med grænsefladen:

 1. du kan lave en ny notebook ved at vælge "File", "New Notebook", "Python 3" i menuen.
 2. I den nye notebook starter du i edit mode, skriv eksempelvis 1+2+3, og tryk Alt+Enter - herved vil den udregne resultatet af koden i cellen, oprette en ny celle, hvor du kan skrive videre.
 3. Hvis du trykke Ctrl+Enter udfører den cellen, og går derefter i command-mode. Brug pil-op/K og pil-ned/J til at vælge celle, og tryk herefter Enter for at vende tilbage tilbage til edit-mode.
 4. Hvis du trykker H mens du er i command mode får du en liste over keybindings.
 5. Hvis du trykker P mens du er i command mode, kan du søge efter kommandoer i Jupiter.
 6. Du kan også åbne en eksisterende notebook ved at vælge "File", "Open" i menuen.
 7. Vælg "Kernel", "Restart & Run All" fra menu'en, for at få udført alle celler i det åbne dokument. Hvis du arbejder videre med en celle i eksisterende kode, er det ofte vigtigt at du har kørt de foregående celler.

Celler kan være af forskellige typer, og udføres så forskelligt: Kode-celler indeholder Python-kode, som man kan udfører, og derved se resultatet af. Markdown-celler indeholder tekst skrevet i markdown-format, og hvis man "udfører" cellen betyder det blot at teksten bliver vist med formattering. Når man er i command-mode, kan man trykke M for at fortælle at en celle er markdown og Y for at fortælle at en celle indeholder kode (eller vælge det via toolbaren).

Jupyter indeholder også selv dokumentation. P og H i command-mode, er godt til at finde ud af hvordan man bruger Jupyter, - og under "Help" i menuen, er der også links til dokumentationen for Python etc.