Data Workshop

Rasmus Erik @solsort.com

Februar 2018

Velkommen / Plan

 • Emner for workshoppen
 • Min baggrund
 • Navnerunde
 • Plan for workshoppen

Emner for workshoppen

 • Værktøj: Jupyter - Python
 • "Datahøstning" - hvordan virker www
 • JSON - hvordan er data - typer og strukturer
  (meget brugbar viden, som I nok får gavn af senere)
 • Visualisering - billeder, wordclouds, grafer
 • Tableau-workshop (anden underviser)

Min baggrund

 • Datalog fra KU, herunder studier på INF.
 • Underviste dengang, gik derefter ud i erhvervslivet. Driver nu egen virksomhed.
 • Er her fordi jeg gerne vil give mine erfaringer videre.
 • Det handler om jeres læring, - afbryd gerne,
  stil spørgsmål!

Forberedt indhold:
Vi ser hvad vi når, og dykker ned i.

 • I gang med Jupyter Notebooks: computer sprog
 • Datahøstning 1: webbrower-requests, tekst, JSON
 • Visualisering 1: visning af billeder
 • Datahøstning 2: request-parametre, "user agent"
 • Visualisering 2: Wordcloud, søjlediagrammer
 • Datahøstning 3: udtræk af data, RSS, Open Graph
 • Visualisering 3: mere om digitale billeder
 • Data Science Eksempel: fra brugshistorik til viden
 • Fælles frokost
 • Opsummering og videre inspiration
 • Tableau workshop

I gang med Jupyter

Jupyter Notebook

Det værktøj, som vi vil bruge til at arbejde med data.

 1. Installation / kørsel
 2. Computersprog
 3. Eksempler

Installation

Kan også køres i skyen:

Tour Jupyter / Monty Python

 • "Par-programmering", samarbejde parvis
  • strategisk vs teknisk
 • Gennemgang af grænsefladen: celler, tekst
 • Indbygget hjælp (?), beregningskerne, 100.000 x hej
 • Eksempel på fejl

Computersprog

 • Pege og fagter versus ord og tale
 • Ord: Computer (1613, Ada Byron, DASK, i dag).
 • Hvordan virker computere. Trinvise opskrifter
 • Sprog-eksempler: shell, JavaScript, Python
 • Blot et par fraser, vi skal ikke lære sprog nu
 • Ord: Debug (striks/dum maskine, instant feedback).

Øvelser

 • gennemgå grænseflade turen
 • udregn 1+2+3
 • udregn 10 * "spam"
 • print en hilsen samt jeres navne ud på skærme
 • lav simpelt program, der danner sammensatte ord eller sætninger

Datahøstning 1
HTTP-requests, tekst og JSON

Hvordan henter vi data

 • Python import af funktionalitet: import requests
 • requests('http://google.com/humans.txt').text
 • variable, print
 • eksempel robots.txt

Simpel behandling af tekst-data

Hvordan virker WWW

 • URL: protokol, server, sti
 • HTTP: Forspørgsel med URL, Headers
  • Header-eksempel: user-agent
  • Svar, header-eksempler
 • Content-types: text/html, image/..., application/json
 • Eksempel/øvelse: hent JSON-data fra api.reddit.com/r/...
  • Indlæsning af JSON

Databehandling

 • eksempel: opslag i liste
 • eksempel: opslag i ordbog
 • eksempel: list(x.keys())
 • øvelse: udtræk titel på den første artikel fra reddit
 • eksempel: udtræk alle url'er fra reddit
 • øvelse: udtræk alle titler fra reddit

Strukturerede data

 • Data-type: tal, tekst, lister, ...
 • Lister
 • Ordbøger
 • Hierakier, mindmaps - strukturer

JSON-data

Notation / hvordan det skrives:

 • tekst-strenge: "tekst"
 • tal: 123.456
 • ordbøger {"ord": "beskrivelse", "ord2": 123}
 • lister [1, 2, "hej", {}]
 • sandhedsværdier True / False

Visualisering 1
hentning og visning af billeder

Visning af billeder

 • hentning af data - visning af billeder
 • øvelse: hent billede fra wikipedia, reddit, eller lignende, og vis det
 • skalering og størrelse
 • øvelse: skalér billede

Billeder i computer

 • Billedformater: jpg, png, gif, ...
 • Billedkoordineter: x/y, bredde, højed
 • Hvad er billeder i computeren
 • Eksempel: nedskaler/opskaler billede
 • Eksempel: print url'er for jpg-billeder fra api(reddit)
 • Øvelse: vis billeder, og print titler for billeder fra api

Datahøstning 2
Query-parametre, api'er

Query-parametre og request-metoder

Flere eksempler på datakilder

 • openplatform: danske biblioteksdata
  • søgning, anbefalinger, biblioteker, facetter, ...
 • Wikipedia
  • extract, links, linkshere
  • eksempel/øvelse: co-citationsanalyse.
 • WorldBank, DST, ...
  • befolkningsstatistik etc.

Visualisering 2
Wordcloud, søjlediagram

Eksempel: WordCloud - frekvenser

 • eksempel: wordcloud på statistik
 • øvelse: hent tekstfil
 • eksempel: ordfrekvenser i tekst
 • øvelese ordfrekvens fra tekstfil
 • eksempel: fjernelse af ord i ordbog
 • øvelse: wordcloud med frekvenser fra tekst
 • øvelse: wordcloud med facetter for søgning

Eksempel: Population søjlediagram

 • øvelse: hent statistikdata fra worldbank
 • eksempel: hent statistik-data ud som lister
 • eksempel: populationsgraf danmark
 • øvelse: populationsgraf, andre lande

Eksempel: WordCloud
co-citations analyse

 • øvelse: hent links fra wikipedia
 • øvelse hent 2 niveauer af links i wikipedia
 • øvelse: wordcloud ud fra link-popularitet

Datahøstning 3
RSS, HTML, Open Graph

Forskellige typer af data

 • Tekst, JSON, HTML, RSS, ...
 • Eksempel: kig på kode i browser
 • "API": Web-APIer, Python APIer
 • API'er i Python

Data eksempler

 • RSS-feeds - dr.dk, wordpress, ...
  • Øvelse: udtræk og vis nyheder fra dr
 • Open Graph Protocol - youtube, dr.dk, ...
  • Øvelse: udtræk og vis nyheder fra reddit-world-news m. ogp-data
 • Data i HTML - ccsearch
  • eksempel: vis billeder fra søgning

Bladring i data

 • openplatform offset, limit
 • reddit next page

Data adgang

 • Åbne data
 • Creative Commons
 • Proprietære data
 • Åbne APIer vs Lukkede APIer
 • GDPR General Data Protection Regulation

Visualisering 3:
Mere om billeder

 • Sammensætning af billeder - image.paste
 • Billedfiltre, effect_spread, ...
 • Øvelse - kreative billeder
 • Pixels, farvegraf
 • Øvelse: automatisk nyheds-kollage

Eksempel: Biblioteksdata

Genre-rum

 • Grundlag: hack4dk data, brugs/låner-mønstre
 • Idé: genre-rum
 • Data Science; Hypotese, eksperiment, verifikation

Recommender
anbefalinger

Genre klynger

 • Superviseret vs. usuperviseret læring
 • k-means

Emneord

 • Statistik: spredning

Fælles Frokost
Fri leg indtil 12:57

Opsummering og videre inspiration

Hvad har vi lært

Hvad er det vigtigste I har lært og
taget med fra denne del af workshop'en?
(Diskutér to og to. Og i plenum)

Ønsker til næste gang...?

...sportsresultater, madopskrifter, aktiekurser, heste,...

Opsummering:

 • I gang med Jupyter Notebooks: computer sprog
 • Datahøstning 1: webbrower-requests, tekst, JSON
 • Visualisering 1: visning af billeder
 • Datahøstning 2: request-parametre, "user agent"
 • Visualisering 2: Wordcloud, søjlediagrammer
 • Datahøstning 3: udtræk af data, RSS, Open Graph
 • Visualisering 3: mere om digitale billeder
 • Data Science Eksempel: fra brugshistorik til viden

Mere Python

Hvis I har lyst til selv at gå på opdagelse
og lære mere i mellemtiden.

Bemærk: Vi bruger Python 3, nogle af ovenstående bruger Python 2, og der er små forskelle.