Biblioteker

Som ildsjæl, selvstændig, og opensource udvikler har jeg gennem mange år lavet innovation og nye løsninger i biblioteks- og kultursektoren. Blandt andet:

 • Anbefalingssytem, der har givet stor stigning i udlån for de biblioteker der har mulighed for at installere/bruge det. (Solgt til DBC, og algoritmerne er blevet integreret i deres anbefalingssystem)
 • Mobile proof-of-concepts / løsninger (også modtaget pris for dette).
 • Forbedringer af søgning, forsider, og meget andet..

Opensource projekter i bibliotekssektoren på eget intitativ:

 • 2021 BibStats biblioteksstatistik proof-of-concept med cirkulationstal, etc.
 • 2019-2020 Anbefalingskomponent til DDB-CMS, der viser anbefalinger ved materialevisning, værkvisning og lånerstatus. Implementeret som en React JavaScript-komponent, – som også kan bruges på andres sites og i andre sammenhænge. https://bibspire.dk (Solgt til DBC)
 • 2014-2020 Anbefalingsmotor for biblioteksmaterialer. Første udgave blev lavet i 2014 i forbindelse med Vejles DDB-projekt "Visualisering af Relationer", da jeg ikke var tilfreds med ADHL-anbefalingerne som jeg byggede ovenpå til projektet. Jeg lavede ny udgave i 2015, som jeg brugte i inspirationsværktøjet der vandt prisen for bedste app. Har løbende videreudviklet og brugt den til blandt andet bibdata.dk, og også præsenteret den i forskellige sammenhænge. Jeg lavede nye udgaver i 2019 som BibSpire-anbefalingerne bygger på. Anbefalingerne bruges også på https://bibdata.dk og mere info kan ses her på https://bibspire.dk (Solgt til DBC)
 • 2020 forsider.dk, med egen undersøgelse af forsider i DDB-CMS i forlængelse af forsideprojektet for Ballerup.
 • 2016-2019 Eksperimenter med linked open data / SEO-venlig semantisk opmarkeret hjemmeside med biblioteksdata, – den har fået million besøg af googles robotter, og der kommer også noget organisk trafik. Visionen er, at lave et site med én webadresse per biblioteksmateriale som kan findes i google og andre søgemaskiner, som kan lede brugeren over til det lokale DDB-CMS site. Jeg har lavet proof-of-concept bibdata.dk, der beviser at det ville fungere, – og hvis bibliotekerne vil bakke op om denne idé, vil jeg relativt hurtigt kunne bygge en løsning, hvor brugere kan komme til bibliotekernes hjemmeside (med nærmeste bibliotek via geoip og lignende). Eksperiment-siden kan ses på https://bibdata.dk
 • 2019 Eksperimenter med forbedring af søgning. Tanken er at resultater herfra kunne kombineres med resultaterne fra opensearch, eller erfaringer herfra kunne inddrages i den fremtidige søgeudvikling. Søgningen kan afprøves (for Ballerups bestand) på https://search.bibspire.dk
 • 2019 Hack4DK vinderprojekt – semantisk opmarkerede kulturdata på tværs af institutioner, inklusivt bibliotekerne. Se https://kulturdata.dk
 • 2019 API med anbefalinger og bibliograifiske data, der er let at arbejde med – jeg bruger det til egne løsninger, og muligvis bruges den også til anbefalinger af inleads skærmløsning, og måske også andre projekter som jeg har været i dialog med. API'et kan ses her: https://api.bibspire.dk/v1
 • 2019 Bibliografisk datamodel: konvertering fra DKABM til schema.org, hvilket gør det lettere at arbejde med data. Denne benyttes til BibSpire, læs mere på https://bibspire.dk/dkabm-til-schema.org
 • 2019 Mockup/prototype på anbefalinger i eReolen kunne se ud, se https://ereolen.bibspire.dk (virker kun i moderne browsere).
 • 2019 Virtual Reality visualisering af biblioteksmaterialer / anbefalinger (prototype / eksperiment)
 • 2018 Eksperimenter med fraktal visning af anbefalinger
 • 2018 Workshop om Data Science for bibliotekarer for BF  /  Data Science Workshop for Informastionsstudier på Københavns Universitet, se data-science-workshop.com.
 • 2017-2018 Ny matematisk model for litteratur udledt af brugsstatistik, – teknisk intro kan ses her. Denne kan bruges til anbefalinger, genre og forbedring af emneord.
 • 2017 BogApp – jeg prøvede at danne et opensource biblioteksapp-projekt, og fik også andre udviklere med på dette, – måtte opgive dette og opensource biblioteksapp-udvikling, da DDB valgte at købe en proprietær app-løsning til hele bibliotekssektoren.
 • 2016 Mobibl mobilvenlig biblioteks-web/app. Proof-of-concept med fungerende søgning, bestil, lånerstatus, biblioteksinfo, etc. på den åbne platform. Bibliotekerne var ikke interesserede i denne, pga. DDBs app-udbud. Jeg dannede også konsortium med SocialSquare(nu del af Reload) og bød på DDBs app-udbud, – men DDB valgte en dyrere leverandør uden kendskab til bibliotekssektoren (som ikke kunne leverer)
 • 2015 BibApp prototype af inspirationsværktøj, der i 2016 vandt 1.pris i DBCs konkurrence om bedste app på åbne kulturdata. Ikke online længere, men rapport kan ses her

Konsulentopgaver og lignende i bibliotekssektoren:

 • Projekter for Ballerup bibliotek: System til berøringsfrit(corona-venligt) automatisk videoopkald til biblioteksbetjening på biblioteket. Semi-automatisk generering af forsider. Værktøj som bibliotekarer kan bruge til automatisk at danne forsidebilleder til de materiale der ikke har forsider, se https://solsort.dk/forsider
 • Konsulentopgaver for DDB: blandt andet hjælp til at gøre udlånsdata tilgængelige for bibliotekerne.
 • Konsulentopgaver for DBC: blandt andet udvikling på den åbne platform og læsekompasset.
 • Projekt for Vejle bibliotek: DDB-projektet: visualisering af relationer

Arbejde i biblioteksektoren (før jeg startede egen virksomhed):

 • Udvikler på DBC. Søgemaskine til daværende bibliotek.dk, javascript-infrastruktur, mobil og meget andet. Deltagelse i TING og Bibliotekernes udviklernetværk.
 • Projektleder digitaliseringsprojekt m. krak-vejvisere – Københavns Biblioteker
 • Udvikler i IT-Lab – Danmarks Biblioteksskole.
 • Bogopsætter – Køge bibliotek