arrow_back_ios Biblioteker menu group

BibliotekerNedenstående er et foreløbigt udkast, til crowdfunding-kampagne – så vent med at dele det.


 

Der er brug for hjælp til crowdfunding, da flere projekter til gavn for bibliotekerne, som jeg har udviklet, nu kører på lavt blus eller må lukkes på grund af manglende finansiering:

 • [Lukket ned pga. manglende resourcer] https://bibdata.dk gjorde biblioteksdata lettere at finde for søgemaskiner etc. ved at udstille dem som "linked data". Bibdata.dk blev besøgt millionvis af gange af søgerobotter såsom Google, Microsoft Bing, Apple, etc., og har sendt tusindevis af besøg videre til bibliotek.dk.
 • [Kørende] Løbende samarbejde med Ballerup Bibliotek om generiske forsider til hundredetusindevis af elektroniske materialer, – som gør dem visuelt mere indbydende på både nationale og lokale grænseflader.
 • [Lukkes snarligt, hvis der ikke findes finansiering] BibSpire Anbefalingskomponent i DDB-CMS, der forøjeblikket kører i drift i 22 biblioteker heriblandt Aalborg Bibliotekerne, Vejle Bibliotekerne, Taarnby Bibliotek, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Ballerup Bibliotek, Biblioteket Sønderborg, etc.
 • [Kørende på lavt blus] Mine løbende bidrag til videreudvikling og datagrundlag for DBCs FBI-anbefalingssystem, der bruges i Bibliotek.dk og Folkebibliotekernes CMS Next, og hvor min gamle anbefalingsalgoritme nu er integreret.
 • [Proof-of-concept, videreudvikles ikke pga. manglende resourcer] Grænseflader til biblioteksstatistik, med rapporter udarbejdet i direkte dialog med biblioteker om deres behov, og på længere sigt også indsigt i litterære trends.
 • [Lukket ned / på pause pga. manglende resourcer] Fuldt funktionelt proof-of-concept på søgemaskine for lokale biblioteksmaterialer, og grænseflade så man kunne sammenligne med resultaterne i DDB-CMS, – fungerede som demo/input til hvordan søgning kunne forbedres.
 • [Lukket ned / på pause pga. manglende resourcer] Grænseflader til græsning og til at gå på opdagelse i bibliotekernes materialer. Heriblandt BibApp, der vandt 1.pris i konkurrence om bedste app på åbne kulturdata.

Derudover arbejder jeg på følgende udvikling i 2024:

 • Nye anbefalingssystemer med særligt fokus på Digitale Materialer og Børnematerialer. Kommer til at blive sammenlignet med FBI-recommenderen her: https://solsort.com/biblioteker/demo.
 • Materialekarussel og opensource biblioteks-skærmløsning med anbefalinger, biblioteksudstillinger og arrangementer.

Mine indtægter fra bibliotekssektoren kan ikke dække projekternes omkostninger, og det er begrænset hvor længe jeg kan køre på egen opsparing. (I 2023 fik jeg i gennemsnit 4.450kr/måned, for alle de ting jeg laver i bibliotekssektoren, hvilket både skal dække server-udgifter, drift/administration, og løn til mig). Derfor bliver jeg nødt til at lukke projekterne ned, medmindre bibliotekssektoren støtter op om crowdfunding, eller hjælper med at finde anden finansiering. Du kan hjælpe ved at dele linket til denne side i relevante sammenhænge, eller få din organisation til at bidrage.

Crowdfunding

Mit håb er, at de enkelte biblioteker, og måske også DBC, DDF og andre, vil gå sammen om crowdfunde de ting jeg skaber i bibliotekssektoren. Hvis du ønsker at ovenstående projekter kører videre og videreudvikling af bibliotekernes digitale løsninger, – så hjælp mig med at sprede ordet, og få dit bibliotek eller organisation til at være med, eller hjælp med af finde funding på anden vis.

Crowdfunding-kampagnen kører i løbet marts 2024, og i starten af april afgøres det, hvor meget der kan køre videre.

Foreløbigt er der følgende bidragsydere:

 • Ballerup Bibliotek: 2.000 kr/md (hvilket også sikre fortsat drift af de generiske forsider).

Bidragsydere er også de første der får information om og adgang til projekterne jeg skaber, – og har mulighed for at blive indraget, og kan også komme med input der påvirker prioriteringen af hvilker projekter jeg fokuserer på.

Projekterne foregår i direkte samarbejde med biblioteker(forøjeblikket primært Ballerup Bibliotek) og infrastrukturleverandør(DBC), hvilket sikrer bibliotekarisk faglighed, at løsningerne passer til bibliotekernes behov, og at projekterne kan overdrages til at blive del af national infrastruktur. Jeg vil også gerne øge samarbejdet med flere biblioteker, leverandører og DDF.

Herunder er forventet udvikling/resultater det kommende år, afhængigt af resultat af crowdfunding.

8.000/måned holder serveren kørende:

Der skal betales for server (jeg lejer forøjeblikket en dedikeret Xeon-server med 256GB ram og 4TB disk, der primært bruges til hosting og udvikling af biblioteksting og anbefalinger), og jeg skal lægge udviklingstimer i vedligehold og videreudvikling.

 • Fortsat drift af generiske forsider (ie. hvor forsiderne ligger på en måde der kan overføres til "Cover Service" etc.) De "Generiske Forsider" er et Ballerup-projekt, hvor der bliver designet visuelle forsidebilleder til hundredetusindevis af elektroniske materialer, til gavn for bibliotekerne på nationalt plan.
 • Fortsat drift af anbefalingskomponenten i DDB-CMS, der brugers i 20% af bibliotekerne hjemmesider.
 • Fortsat samarbejde om at forbedre bibliotekernes anbefalingssystmer.
 • Viderudvikling af værktøjet til generiske forsider, så det bruger FBI-api'et (så det ikke ophører med at fungere, når openplatform bliver udfaset).
 • Genetablering af bibdata.dk med linked open data for at gøre bibliotekerne mere synlige ved søgning på nettet.

16.000/måned skaber nyt anbefalingssystem for digitale materialer, og ny opdateret materialekarussel:

Udvikling af følgende løsninger:

 • Nyt anbefalingssystem til digitale materialer – herunder også samarbejde om, at få det integreret i national infrastruktur. (proof-of-concept er under udarbejdelse)
 • Udvikling af ny JavaScript anbefalingskomponenten til Next (som kan indlejres som BibSpire var i DDB-CMS, og kan indlejres ved at inkludere .js-script). Skal også kunne indlejres som materialekarussel andre steder (Aalborg Bibliotek har efterspurgt dette).

24.000/måned tilføjer biblioteksstatistik og forbedrer anbefalingerne:

Biblioteksstatistik:

 • Indsigt i litterære trends etc.
 • Automatiske BI-Rapporter baseret på konkrete bibliotekers behov (kombineret/udtrukket fra FAKTORs databaseadgang, IMS, etc.)
 • Udarbejdelse af endnu bedre data-fundament for anbefalingssystemerne, baseret på statistik-data.

Forbedringer af anbefalingssystemet:

 • Grænseflade til kuratering af anbefalinger.
 • Lokale tilpasninger, såsom bibliotekets arrangementer og udstillinger.
 • Forbedring af de automatiske anbefalinger baseret på bibliotekarisk fagligt feedback til disse.
 • Forbedringer til den generelle anbefalingsalgoritme.

32.000/måned sender udviklingen i retning af Folkebibliotekernes CMS Next:

Jeg sætter mig ind i PHP/Drupal og udvikling af funktionalitet til Folkebibliotekernes CMS Next og/eller bibliotek.dk, afhængigt af bidragsydere. Projekterne udvikles som integreret del af denne hjemmeside (i modsætning til separate komponter, som eksempelvis min bibspire-anbefalingskomponent i DDB-CMS, der blot er et indlejret JavaScript). Og jeg lægger det ekstra arbejde der skal til, for at koden kan komme ind i de officielle repositorier for hjemmesiderne.

Derudover udvikler jeg også nyt anbefalingssystem til børnelitteratur – og forsøger at få det integreret i nationale infrastruktur. (proof-of-concept er under udarbejdelse)

48.000/måned skalerer udviklingen og får flere hænder på projektet:

Yderligere samarbejde med universitetsverdenen:

 • Ansættelse af studentermedhjælper, som oplæres i at lave opensource digital innovation til bibliotekssektoren, så udviklingen skaleres, og der kommer flere hænder på projekterne. Har allerede bud på studerende, som jeg kunne tænke mig at forsøge at headhunte, og som jeg tror kunne bidrage til bibliotekssektoren.
 • Forslag til studieprojekter indenfor bibliotekssektoren med praktisk impact, og eventuelt vejledning (som ekstern vejleder) af disse.

Forøjeblikket sidder jeg i Københavns Universitetets iværksætterhub, Lighthouse, og har de seneste år givet gæsteforelæsninger på (biblioteks-)informationsvidenskab, så jeg har godt netværk til at stable dette på benene.

Derudover vil jeg også arbejde med:

 • Forbedring af søgning: re-etablering og videreudvikling af det proof-of-concept på søgning som jeg lavede for nogle år siden, – hvilket måske kan hjælpe med at skubbe søgekvaliteten fremad.
 • Nye grænseflader til græsning og til at gå på opdagelse i bibliotekernes materialer (jeg arbejder allerede lidt på dette).

Praktisk

Send en mail til mig, hvis I vil bidrage eller hjælpe!

For at administration ikke tager for meget tid fra udviklingen, er planen, at min virksomhed sender en faktura til bidragsydere hvert halve år (i begyndelsen af 2. kvartal og 4. kvartal). Bidrag kan både afregnes som et beløb, eller som et antal konsulenttimer. Eller vi kan finde en anden model.

Min baggrund

Mine bibliotekssprojekter ligger tilgængelige som opensource her. Oversigt over nogle af de projekter som jeg har været indeover i bibliotekssektoren, – heraf mange på eget initiativ og finansiering:

 • 2024- Ny simpel grænseflade til at se anbefalinger, JED-data, etc. https://solsort.com/biblioteker/demo
 • 2014-nu Anbefalingsmotorer for biblioteksmaterialer. Første version lavede jeg i 2014 i forbindelse med Vejles DDB-projekt "Visualisering af Relationer", da jeg ikke var tilfreds med ADHL-anbefalingerne, som jeg byggede ovenpå til projektet. Ny udgave i 2015, som jeg brugte i inspirationsværktøjet der vandt prisen for bedste app. Har løbende videreudviklet og brugt den til blandt andet bibdata.dk, og også præsenteret den i forskellige sammenhænge. Ny udgave i 2019, BibSpire, som blev solgt til DBC i 2020, og algoritmerne derfra er migreret til FBI-recommenderen i løbet af 2020-2022. I 2024 er jeg igen startet på helt nye udgaver – denne gang med særligt fokus på digitale materialer og børnelitteratur.
 • 2021-nu Drift af generiske forsider for Ballerup Bibliotek
 • 2017-nu Udvikling af værktøj til generiske forsider for Ballerup Bibliotek
 • 2013-nu Små og store konsulentopgaver for DBC, heriblandt udvikling på den åbne platform og dele af læsekompasset.
 • 2019-2024 BibSpire anbefalingskomponent til DDB-CMS viser anbefalinger ved materialevisning, værkvisning og lånerstatus. Implementeret som en React JavaScript-komponent, – som også kan bruges på andres sites og i andre sammenhænge, https://bibspire.dk. Solgt til DBC i 2020, som har finansieret at den har været i bibliotekerne kørende 2020-2023. I 2024 er der forøjeblikket ingen aftale om videre drift, men den kører stadigt videre på min server, og der er vist ikke planer om at migrere den på grund af Next.
 • 2023 Feedback om det nye JED-biblioteksformat for DBC
 • 2023 Proof-of-concept på værktøj til at gå på opdagelse i "Film på biblioteket".
 • 2021-2023 Gæsteforelæsninger på Informationsvidenskab på Københavns Universitet
 • 2020-2022 Overdragelse af anbefalingsalgoritmer fra BibSpire til FBI-recommenderen. For DBC.
 • 2021 BibStats biblioteksstatistik proof-of-concept med cirkulationstal, etc.
 • 2020 System til berøringsfrit(corona-venligt) automatisk videoopkald til biblioteksbetjening på biblioteket. For Ballerup Bibliotek.
 • 2016-2019 bibdata.dk. Eksperiment med linked open data / SEO-venlig semantisk opmarkeret hjemmeside med biblioteksdata, – den har fået million besøg af googles robotter, og der kommer også noget organisk trafik. Visionen er, at lave et site med én webadresse per biblioteksmateriale som kan findes i google og andre søgemaskiner, som kan lede brugeren over til det lokale DDB-CMS site. Jeg har lavet proof-of-concept bibdata.dk, der beviser at det ville fungere, – og hvis bibliotekerne vil bakke op om denne idé, vil jeg relativt hurtigt kunne bygge en løsning, hvor brugere kan komme til bibliotekernes hjemmeside (med nærmeste bibliotek via geoip og lignende). Eksperiment-siden kunne ses på https://bibdata.dk
 • 2019 Eksperimenter med forbedring af søgning. Tanken er at resultater herfra kunne kombineres med resultaterne fra opensearch, eller erfaringer herfra kunne inddrages i den fremtidige søgeudvikling.
 • 2019 Hack4DK vinderprojekt – semantisk opmarkerede kulturdata på tværs af institutioner, inklusivt bibliotekerne.
 • 2019 API med anbefalinger og bibliografiske data, der er let at arbejde med – jeg bruger det til egne løsninger, og muligvis bruges den også til anbefalinger af inleads skærmløsning, og måske også andre projekter som jeg har været i dialog med. API'et kan ses her: https://api.bibspire.dk/v1
 • 2019 Bibliografisk datamodel: konvertering fra DKABM til schema.org, hvilket gør det lettere at arbejde med data. Denne benyttedes til BibSpire.
 • 2019 Mockup/prototype på anbefalinger i eReolen kunne se ud.
 • 2019 Virtual Reality visualisering af biblioteksmaterialer / anbefalinger (prototype / eksperiment)
 • 2017-2019 Mindre konsulentopgaver(rådgivning) for DDB
 • 2018 Eksperimenter med fraktal visning af anbefalinger
 • 2018 Workshops om Data Science for bibliotekarer for Bibliotekarforbundet og "Data Science Workshop" for Informationsstudier på Københavns Universitet.
 • 2017 BogApp – jeg prøvede at danne et opensource biblioteksapp-projekt, og fik også andre udviklere med på dette, – måtte opgive dette og opensource biblioteksapp-udvikling, da DDB valgte at købe en proprietær app-løsning til hele bibliotekssektoren.
 • 2016 Mobibl mobilvenlig biblioteks-web/app. Proof-of-concept med fungerende søgning, bestil, lånerstatus, biblioteksinfo, etc. på den åbne platform. Bibliotekerne var ikke interesserede i denne, pga. DDBs app-udbud. Jeg dannede også konsortium med SocialSquare(nu del af Reload) og bød på DDBs app-udbud, men DDB valgte en dyrere leverandør uden kendskab til bibliotekssektoren, som ikke kunne leverer.
 • 2015 BibApp prototype af inspirationsværktøj, der i 2016 vandt 1.pris i DBCs konkurrence om bedste app på åbne kulturdata.
 • 2014-2015 Visualisering af relationer, inspirationsprojekt med integration i DDB-CMS. For Vejlebibliotekerne.
 • 2013-nu Primært fokus på egen virksomhed, der blandt andet laver ting i bibliotekssektoren.
 • 2009-2013 Programmør hos DBC. Dele af søgemaskine til daværende bibliotek.dk, javascript-infrastruktur, mobil og meget andet. Deltagelse i TING og Bibliotekernes udviklernetværk.
 • 2009 Uddannet som datalog, heri indgår 1 års biblioteks- og informationsvidenskab-studier på Danmarks Biblioteksskole
 • før 2009 Studiejob som projektleder digitaliseringsprojekt m. krak-vejvisere på Københavns Biblioteker
 • før 2009 Studiejob som udvikler i IT-lab på Danmarks biblioteksskole.
 • før 2009 Bogopsætter på Køge Bibliotek.